Nowe wiadomości

  • Czy żarówki ksenonowe lepiej działają w nocy?

    Artykuł odpowiada na pytanie jakiego oświetlenia używać po zmroku

    czytaj więcej

Odpowiedzialność tłumaczy specjalistycznych

przekład specjalistycznyIstnieje szereg tłumaczeń, które wykraczają daleko poza standardowe zakresy przekładów znanych nam na co dzień. Chociaż najpopularniejsze tłumaczenia książek są niezwykle wymagające ze względu na to, że wiele z tego typu tekstów posiada charakterystyczne zwroty, powiedzenia, stylizacje językowe oraz gry słów, to nie są one wystarczające dla przedstawicieli branż teleinformatycznych, budowlanych, reklamowych oraz specjalistycznych, które wymagają użycia specyficznego i charakterystycznego dla siebie języka. Z tego też powodu tłumaczenia techniczne, bo o nich mowa, wymagają od tłumaczy wiedzy nie tylko z dziedziny lingwistycznej, ale i konkretnego wykształcenia technicznego.Trudno sobie bowiem wyobrazić przekład skomplikowanej instrukcji obsługi wysoko wyspecjalizowanej maszyny, który nie uwzględniałby nazewnictwa części składowych urządzenia czy też sposobu jego działania.

 Ze względu na to, że firmy zlecające tłumaczenia techniczne prowadzą swoją działalność na skalę międzynarodową i nie mogą sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd komunikacyjny, wymagają od biur tłumaczeniowych oraz ich poszczególnych pracowników, wykonania zadania na najwyższym możliwym poziomie. Oczywiście tłumaczenia są dzisiaj zjawiskiem niezwykle powszechnym i popularnym. Istnieje bowiem tysiące biur, które specjalizują się w konkretnych elementach przekładu, dzięki czemu ich praca może być wykonywana precyzyjniej i sprawniej. Nie zawsze jednak ich kompetencje są wystarczające, aby mogli pozostawać w stałej współpracy z przedstawicielami branż budowlanych i technologicznych. Coraz popularniejsze stają się zatem biura oferujące swoim klientom tłumaczenia techniczne na najwyższym możliwym poziomie, zatrudniając jedynie takich pracowników, którzy posiadają rozległą wiedzę z dziedzin najczęściej reprezentowanych przez zleceniodawców. Ze względu na skomplikowanie procesu tłumaczenia, osoby zajmujące się tego typu translacją podzielone są na wąskie specjalizacje, pozwalające im na zdobywanie precyzyjnych informacji tylko z niewielkiego wycinka branży.

Dzięki temu klient otrzymuje gwarancję wykonania zadania z najwyższą precyzją i skrupulatnością. Ze względu na to, że posługiwanie się językiem branżowym, może być skomplikowane, poszczególni tłumacze korzystają zazwyczaj z pomocy konsultanta, który określany jest mianem eksperta w konkretnej dziedzinie. Biorąc pod uwagę fakt, iż sam język jest elementem, który podlega nieustannym zmianom i przekształceniom, konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji jest dla pracownika biura, którego domeną są tłumaczenia techniczne, niemal codziennością. Obecność eksperta jest więc niezwykle przydatna, ponieważ niejednokrotnie przekład konkretnego słowa, wyrażenia czy zdania, uzależniony jest od kontekstu jego użycia oraz umiejętności rozpoznania czynności, której zostało ono przypisane. Czasami więc obecność osoby, która zna się na funkcjonowaniu odpowiedniej branży najlepiej, zapewnia nie tylko lepsze zrozumienie mechanizmu działania sprzętu, ale i trafniejsze przetłumaczenie zleconego tekstu. Wiadomo oczywiście, że tłumaczenie techniczne nie musi być wcale ograniczone jedynie do przekładu tekstów pisanych. Ze względu na to, że specyfiką wielu branż technologicznych, motoryzacyjnych, informatycznych czy budowlanych jest nieustanna wymiana doświadczeń w przestrzeni międzynarodowej, ich obecność na konferencjach naukowych oraz spotkaniach firmowych jest już niemal codziennością.

tlumaczeniaStąd też obecność tłumaczy zajmujących się translacjami technicznymi jest niezwykle ważna dla sprawnego funkcjonowania konkretnych marek na polu wymiany zagranicznej. Podobnie jak odbywa się to w przypadku przekładu instrukcji obsługi czy specjalistycznych prospektów reklamowych, obecność tłumaczy-specjalistów na konferencjach, na przykład z branży motoryzacyjnej, różni się zdecydowanie od zagranicznych wyjazdów w celach prywatnych czy wypoczynkowych. Konieczność obcowania z innym językiem, niż pierwszy, ojczysty, może poprawić biegłość komunikacyjną, z pewnością jednak nie będzie ona wystarczająco doskonała, aby możliwe było szybkie przełożenie zwrotów, pojęć czy definicji, które stosowane są tylko i wyłącznie do nazywania specjalistycznych czynności czy technicznych elementów maszyn i urządzeń. Utrzymanie komunikacji na najwyższym poziomie wymusza także rozrastająca się konkurencja, dlatego też przedstawiciele firm nastawionych na działalność przemysłową, z wielką troską podchodzą do skutecznego działania na polu międzynarodowym. Niedokładność tłumaczenia lub też niezrozumienie intencji czy zamiarów swoich zagranicznych współpracowników, może skutkować ośmieszeniem marki nie tylko wśród ponadkulturowych odbiorców, ale i klientów lokalnych. Warto pamiętać, że tłumaczenia specjalistyczne nie muszą obejmować tylko i wyłącznie przekładów technicznych.

Równie ważne są także tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia stron www oraz przekłady ustne, które również wymagają znajomości specyfiki języków branżowych. W przypadku tłumaczy przysięgłych konsekwencje mogą być nawet bardziej surowe niż w przypadku przekładów technicznych. Ze względu na poufność danych, od osoby dokonującej translacji wymaga się najwyższej kultury osobistej i konieczności zachowania w tajemnicy pozyskanych przez siebie informacji. Każdy źle przetłumaczony zwrot lub też niezrozumienie kontekstu całej wypowiedzi może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zamiast więc pomóc klientowi w sprawnym przeprowadzeniu go przez prawne zawiłości, można sprawić, że stanie się on głównym pokrzywdzonym. Przekład dokumentów sądowych, urzędowych oraz statutów, wymusza na tłumaczu zachowania czujności oraz bycia odpowiedzialnym za czynności i działania, których się podejmuje. Właściwa interpretacja zarówno w przypadku dokumentacji samochodowej, jak i rozporządzeń sądowych posiada zatem kluczowe znaczenie we właściwym przetłumaczeniu tekstów. W pracy każdego tłumacza ważne jest zaangażowanie, pasja i szczere zainteresowanie dziedzinami, w których się specjalizuje. Aby sprawnie mógł on posługiwać się językiem jako narzędziem pracy, musi być doskonałym obserwatorem na bieżąco wychwytującym wszelkie zmiany pojawiające się w jego obrębie.